Satın alma istek Formu

Katkarşılığı İnşaaat nedir :  Kat karşılığı inşaat ya da arsa karşılığı inşaat; yapılan inşaatın bedelinin ya da devredilen arsanın bedelinin inşaattan bağımsız bölüm olarak verildiği inşaatlara denir. Arsa sahipleri veya kat malikleri ile yapılacak toplantı sonucu, alınan kararlara bağlı olarak özelleşen hizmet şeklidir.

 • Arsanız üzerinde ev yaptırmak istiyorsunuz veya,
 • Tek katlı evinizin yerine çok katlı bir bina yaptırmak istiyorsunuz veya,
 • Apartmanınızdaki tüm daire sahipleri ile birleşerek yepyeni ve daha büyük bir apartman yaptırmaya karar verdiniz ancak müteahhite inşaat karşılığında verecek bütçe yok. Müteahhit (yüklenici) inşaatı yapacağını ancak karşılığından inşaattan bir ya da birden fazla daireyi, bağımsız bölümü ona vermenizi istedi. Bu inşaat, kat karşılığı inşaat olacaktır.

Talep Formu

İnşaat Taahhüt Hizmetleri nedir? Mülkiyeti başkalarına ait olacak bir yapının yapılmasını taahhüt ederek inşaat yapma işidir. Yaşar Karakelle Grup / Yapı 955 olarak inşaat yaptırmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler adına inşaat yapım faaliyetlerini üstleniriz. Bu ilişki işveren (inşaatı yaptıracak gerçek veya tüzel kişi) ile Yaşar Karakelle Grup / Yapı 955 arasında yapılacak bir sözleşme ile başlar.

İşveren ile inşaat taahhüt işletmeleri arasında yapının inşa edilmesine ilişkin olarak yapılacak sözleşmeden önce, işverenin yapması gereken bazı işlemler vardır:

 • Projenin hazırlanması,
 • Keşif bedelinin belirlenmesi,
 • Fiyatlandırma çalışmasının yapılması

Talep Formu

Gayrimenkul nedir: Değerini ve niteliğini yitirmeksizin bir yerden başka bir yere götürülemeyen mallardır. Taşınmaz mallar da denilmektedir. Konut, arsa, arazi, apartman, gibi malları kapsar.

Gayrimenkul Danışmanlığı gayrimenkul alırken, satarken, kiralarken veya gayrimenkulle ilgili finansman sunarken/temin ederken; hukuki, teknik ve fiziki verilerin, bilimsel, doğru ve hızlı bir şekilde araştırılıp sonucuna göre yatırım kararına yön verilmesi, yapılan yatırımın güvenilirlik ve zaman periyodunda getirisinin tespit edilmesi hizmetlerine verilen genel addır.

Gayrimenkul danışmanı; emlak ve diğer gayrimenkullerin alım satımı veya kiralanmasından sorumlu kişidir. Gayrimenkul konusunda müşterileri bilgilendirme ve yönlendirme gibi pek çok görevi olan danışmanlarımız, kurumsal çalışan büyük inşaat firmalarının konut projelerinin tanıtımı, konut edinmek isteyen kişilere projenin anlatılması gibi konularda önemli bir görevi yerine getirirler.

 1. En uygun fiyat garantisi

 2. Pazar analizi

 3. Zaman yönetimi

 4. Pazarlama Planı

 5. Maksimum tanıtım

 6. Bürokrasi engellerini aşabilme

 7. Alıcı takibi

 8. Sorunsuz net sonuç alma

En geniş anlamıyla, 'dekorasyon' bir şeyi daha çekici hale getirme sürecini veya bir şeyi daha çekici hale getirmek için kullanılan öğeleri ifade eder. İnşaat sektöründe, dekorasyon bir odanın veya iç mekanın 'giydirilmesi' anlamına gelir. 'İç dekorasyon' veya 'dekor' olarak adlandırılabilir ve bir mekanın estetiği ve mobilyaları, mobilyaları, yüzey kaplamaları, aydınlatma vb. Genellikle alanın şeklini, duvarların konumunu vb. İçermez. Dekorasyonun amacı, mekanı sakinler için daha estetik olarak daha hoş ve işlevsel olarak yararlı hale getirmektir, ancak bu moda, kültür vb. Gibi daha geniş bağlamsal konuların dikkate alınmasını içerebilir.

 

Hizmet Talep Formu

TOP